درباره ما

کلینیک لیزر شفا اولین مرکز درمان بیماریهای مقعدی و نشیمنگاهی می باشد که از سال ١٣٨٢ روش جراحی به وسیله لیزر CO2 را جایگزین روش جراحی سنتی نمود، که در طول این مدت بیش از هفتاد هزار مراجعه کننده و بیش از بیست هزار عمل با لیزر در آن انجام شده که منجر به کسب تجربه بسیار بالایی نزد پزشکان شاغل در آن گردیده است و هر روز نیز به این تعداد افزوده میگردد.

بیمار پس از مراجعه به کلینیک توسط پزشک آقا یا خانم معاینه شده و پزشک به او مشاوره جهت درمان ارائه میدهد؛ این درمان میتواند شامل درمان دارویی یا درمان با لیزر باشد که در هر صورت باعث بهبود سریع بیمار بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان و بیهوشی است که از روز بعد بیمار میتواند سر کار خود حاضر شود.