لیزر بواسیر لیزر کیست مویی لیزر فیستول لیزر شقاق لیزر آبسه لیزر زگیل تناسلی ۲۲۳۶۱۰۷۱

بایگانی‌ها

پزشک و بیمار

خدمات کلینیک لیزر شفا

دراین کلینیک خدمات درمانی جهت تسکین درد ، سوزش و خونریزی ناحیه مقعد صورت می پذیرد. که این فرآیند ممکن است با پرهیز غذایی ، درمان دارویی و یا جراحی با لیزرباشد.

درمان انواع هموروئید یا بواسیر با لیزر یا با دارو

هموروئید درجه 1 : از مخرج خارج نمی شود و تنها علامتش دفع خون قرمز می باشد.

هموروئید درجه 2 : از مخرج خارج می شود ولی خود به خود جا می رود.

هموروئید درجه 3 : از مخرج خارج می شود ولی خود به خود جا نمی رود بلکه با دست جا می رود.

هموروئید درجه 4 : همیشه در خارج مخرج است و جا نمی رود.

پزشک و بیمار

پزشک و بیمار

درمان انواع شقاق با لیزر یا دارو

fissure سبب دفع دردناک متناوب و گاهی خونریزی می شود. در موارد حاد و باآب گرم و ملین درمان می شود ولی در موارد مزمن و عود شونده عمل جراحی اسفتکتروتومی بدون دست زدن به زخم به روش استاندارد و یا لیزر و به طور سرپایی ضرورت دارد.